Fundusze europejskie

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez udział w konkursie Innowacje w MŚP. W ramach projektu Wnioskodawca poniesie koszt rozbudowy linii technologicznej w zakresie zakupu:

- tubiarki do tub termozgrzewalnych wraz z montażem,

- wagi z licencją KTP,

- linii technologicznej, w skład której wchodzą mieszalniki: procesowy stacjonarny o pojemności 200 litrów oraz procesowy przejezdny o pojemności 200 litrów wraz z dostosowaniem instalacji zakładowej do linii technologicznej i montażem,

- licencji E2R do wagi tensometrycznej,

- dozownika tłokowego liniowego wraz z montażem,

- sprężarki śrubowej z systemem uzdatniania powietrza.

Stapiz wykona również biznes plan oraz przygotuje materiały informacyjne dotyczące realizacji projektu.

Poniesienie przedmiotowych kosztów jest niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji procesu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Stapiz Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie.